0987 05 2288

390,000550,000/m2

Mã sản phẩm: B30, B80, B130, B180

Quy cách: 80mm, 130mm, 180mm

Màu sắc: White (RAL)

Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ )

Chiều dày: 0.6mm

Xóa