0987 05 2288

910,000/m2

Trần nhôm Lục giác

Quy cách: 700x404mm
Màu sắc: White (RAL)
Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ )
Chiều dày: 1.0mm