0987 05 2288

477,000630,000/m2

 

Quy cách: 100x100mm

Màu sắc: White (RAL)

Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ )

Chiều dày: 0.5mm

Xóa