Tên sản phẩm Giá tiền
           1. Trần nhôm clip – in 600×600 240.000đ/m2 giá nguyên vật liệu
           2.Trần nhôm mặt phẳng 600×600 240.000đ/m2 giá nguyên vật liệu
           3.Trần nhôm caro cell 477.000đ/m2 – 630.000đ/m2
           4.Trần nhôm V- Screen 350.000đ/m2 – 460.000đ/m2
           5.Trần nhôm Lục giác 910.000đ/m2
           6.Trần nhôm sọc Multi – B  390.000đ/m2 – 550.000đ/m2
           7.Trần nhôm sọc U50 450.000đ/m2 – 750.000đ/m2
           8.Trần nhôm tam giác vuông đều 720.000đ/m2 – 790.000đ/m2
           9.Lam chắn nắng 85C 360.000đ/m2
          10.Lam chắn nắn 85R 500.000đ/m2
          11.Lam chắn nắng 132S 311.000đ/m2
          12.Trần nhôm 3D nghệ thuật (MSP:1-6) 650.000đ/m2
          13.Trần nhôm đột lỗ tiêu âm 322.000đ/m2 giá nguyên vật liệu

 

LIÊN HỆ
Địa chỉ: KĐTM Châu Sơn  – Phường Châu Sơn – Tp. Phủ Lý  –  T. Hà Nam
Tel : 0987 05 2288 – 0226 6282 999
MST: 0700687620
Website: aaceiling.com
Email : aaceilinghn@gmail.com